Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Στις Λογιστικές Υπηρεσίες

Καλώς ήρθατε στην

Tax Protect

Η σελίδα μας μας έχει ως σκοπό να σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Ειδίκευσή μας, η ανάληψη όλων των ευθυνών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία κάθε μορφής επιχείρησης, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη σύστασή τους.

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Οικονομικά και με διακριτικότητα αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες που αφορούν οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου.

Έχοντας τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι το λογιστήριο αποτελεί την καρδιά της επιχείρησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξή της, δραστηριοποιούμαστε εδώ και 25 χρόνια στον οικονομικό χώρο, προσφέροντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας.

Στοχεύοντας στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών.

Στοχεύοντας στη συνεχή παροχή πληροφοριών στη διοίκηση για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στοχεύοντας στην επίλυση προβλημάτων (φορολογικών, οργανωτικών, κλπ) που αρκετές φορές καθιστούν τις επιχειρήσεις δυσλειτουργικές.

Στοχεύοντας στην επιμέλεια ώστε οι επιχειρήσεις να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς για να μπορούν να λειτουργούν ανταγωνιστικά κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες.

Η πολύχρονη πείρα μας σε συνδυασμό με το διαρκώς ενημερωμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν με παρακολούθηση είτε στην εταιρεία μας με τα πλέον σύγχρονα μέσα μηχανογράφησης είτε στον χώρο σας με τις δικές σας εμπορικές-λογιστικές εφαρμογές.

Να δίνουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Προσφορά

Πλήρης Λογιστική Παρακολούθηση

  • Τήρηση βιβλίων
  • Μισθοδοσία προσωπικού
  • Δηλώσεις εταιρείας
  • Δηλώσεις εταίρων

Για όσο διαρκεί η λογιστική συνεργασία μας, σας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ σύστημα μηχανογράφησης που συμπεριλαμβάνει:

  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Εκτυπωτή
  • Πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης